Democracy Voucher Program

Democracy Vouchers - Thai / ภาษาไทย
Democracy Vouchers Public Service Announcement - Thai / ภาษาไทย
8/7/20171:53

สคริปต์ประกาศแจ้งบริการสาธารณะฉบับแปล

คุณได้รับบัตรกำนัลเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย (Democracy Vouchers) ของคุณแล้วหรือยัง  หากยังไม่ได้รับ คุณยังสามารถแสดงความประสงค์ได้!

เมืองซีแอตเติล (City of Seattle) จะแจกบัตรกำนัลเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย (Democracy Vouchers) มูลค่า $100 เหรียญ ให้แก่ผู้ที่พำนักในซีแอตเติล เพื่อใช้สนับสนุนผู้สมัครดำรงตำแหน่งในสภาเมืองซีแอตเติลหรืออัยการเมือง

ภายใต้เกณฑ์คุณสมบัติ ผู้สมัครดำรงตำแหน่งจะต้องเป็นผู้พำนักในซีแอตเติล มีอายุอย่างน้อย 18 ปี และเป็นพลเมืองสหรัฐฯ หรือถือสัญชาติอเมริกัน หรือเป็นผู้พำนักถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ("มีกรีดการ์ด")

หากคุณเป็นผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียนไว้ คุณอาจได้รับบัตรกำนัลเหล่านี้แล้ว คุณสามารถใช้บัตรกำนัลลงคะแนน เพื่อสนับสนุนผู้สมัครอัยการเมือง

หากคุณไม่พบบัตรกำนัลของคุณ หรือหากคุณต้องการบัตรกำนัลเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย (Democracy Voucher) เป็นภาษาอื่น คุณสามารถแจ้งขอเปลี่ยน หรือขอให้ส่งบัตรกำนัลของคุณเป็นภาษาอื่น  ที่จัดทำไว้ถึง 15 ภาษาตามความต้องการ   กรุณาติดต่อเราได้ที่ หมายเลข 206-727-8855 มีบริการล่ามจัดไว้ให้

โปรดทราบว่า  รายชื่อ ผู้สมัครดำรงตำแหน่ง ที่เข้าร่วมโครงการมีประกาศไว้ ที่ seattle.gov/democracyvoucher
หรือติดต่อไปที่หมายเลข 206- 727-8855 จากนั้น แจ้งขอบริการล่ามในภาษาของคุณ

7011701-Thai

Filter by Keyword

Display:
Items per page
Display Format